Vi har både kor och får på gården. 

 

Förutom hästarna så har vi också mjölkkor och får.

Korna har funnits på gården genom flera generationer. I dagsläget har bara runt 35 mjölkkor plus flertal ungdjur. Vi har både  SLB och SRB.

SLB = Svensk låglandsboskap.

SRB = Svensk röd och vit boskap.

 

 Vi började med får 2012 efter uppehåll slutade (1982) så nu tar andra generationen över och börjat igen. Självklart med den äldre generations hjälp och kunnande.

Idag har vi ca 250 avelstackor till Största del är det Suffolk och Texel men i botten är det flera olika raser.

Bland annat Finull, Ostfrisiskt mjölkfår och Dorset.

Förutom tackorna har vi i dagsläget flertal avelsbaggar. 

 

 

Suffolk

Rasen härstammar från England och räknas som tyngre köttfår. Ger bra köttansättning och tillväxt. Temperamentet är lugnt med en viss distans till människor. Medelgoda mödrar, som föder högst 2 lamm. Baggarna används ofta till korsning med finullstackor.

 

 

Texel

Rasen har sitt ursprung i Holland och har mycket god tillväxt och köttansättning. Används oftast i korsningar med andra raser som t e x finull,
Tackorna föder normalt 2 lamm. Fåren har ett lugnt temperament och är lätthanterliga. Kräver goda betesmarker.

 

 

Doper  Har två avelsbaggar som är 50% Doper.

En Sydafrikanska köttras som karaktiseras av sitt svarta huvud och vita kropp.

Okej vilar mamma får väl jag ligga och dia.

Alla sätt är bra utom de dåliga.